VOP

Zľavy · VOP

Všeobecné obchodné podmienky Petit Press a.s., pre používateľov
a inzerentov na portáli zlavy.sme.sk

 

Aktualizované 1. 11. 2013

 

1. Vysvetlenie pojmov


 1.a) Inzerent je zľavový portál, prípadne iný záujemca, ktorý má záujem o zapojenie, resp. už je zapojený v agregátore zlavy.sme.sk a v monetizačnej platforme pre agregátory Dealstream.sk.

1.b) Prevádzkovateľ - prevádzkovateľom agregátora zľavových portálov zlavy.sme.sk a monetizačnej platformy pre agregátory Dealstream je spoločnosť Petit Press, a.s., so sídlom Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 1. Zapísaná v OR Okr. Súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2471/B, IČO: 35790253.

1.c) Dealstream.sk je monetizačná platforma, ktorá spája v jednom prostredí Inzerentov a agregátory zliav, poskytuje zapojeným partnerom rôzne štatistiky, ako aj prístup k nastaveniam inzercie, predovšetkým na vyhradených top pozíciách definovaných zo strany jednotlivých agregátorov zliav. Dealstream.sk vznikol rozšírením administračného rozhrania zlavy.sme.sk a prevzal automaticky všetky nastavenia, najmä zostatky kreditov jednotlivých Inzerentov.

1.d) Používateľ je návštevník webovej stránky zlavy.sme.sk, prípadne iného agregátora zliav zapojeného cez Dealstream.sk.

1.e) Poskytovateľ je právnická osoba poskytujúca tovar alebo službu prostredníctvom Inzerenta, zodpovedajúca za kvalitu ponúkaných tovarov alebo služieb.

1.f) Kredit je nepeňažné platidlo, prostredníctvom ktorého je možné platiť za inzerciu na vybraných top pozíciách agregátorov zapojených cez Dealstream.sk.

 

2. Základné podmienky


Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah prezentácie tovarov a služieb.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo použiť prezentácie tovarov a služieb na iných inzertných serveroch a reklamných systémoch, s čím Inzerent zverejňovaním inzercie automaticky súhlasí.
Prevádzkovateľ nepreberá žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť ponúkaných služieb a tovaru voči Používateľom.

 

3. Ochrana súkromia


Všetky údaje, poskytnuté používateľom služby zlavy.sme.sk, ktoré prevádzkovateľ služby zlavy.sme.sk bude využívať zásadne za účelom odosielania zliav na e-mail používateľov a na ďalšie marketingové účely, podliehajú ochrane súkromia. Používaním zlavy.sme.sk Používateľ súhlasí so zhromažďovaním a používaním týchto informácií výlučne na účely používania služby zlavy.sme.sk alebo prevádzkovateľa Petit Press, a.s..

Zoznam spracúvaných údajov o Používateľoch je nasledovný: e-mailová adresa, meno, priezvisko, lokalita, pohlavie, dátum narodenia.

Osobné údaje zbiera prevádzkovateľ služby zlavy.sme.sk, spoločnosť Petit Press, a.s.


Na stránke zlavy.sme.sk sú zaznamenávané údaje, tzv. cookies, podľa ktorých reklamní partneri zisťujú, o aké informácie a produkty má Používateľ záujem. Prevádzkovateľ štandardne ukladá IP adresy prístupového počítača, ktoré sú využívané na štatistické účely bez akéhokoľvek vzťahu ku konkrétnej osobe. Pri návšteve služby zlavy.sme.sk uloží príslušný internetový prehliadač protokolovacie súbory tzv. cookies. Používateľ môže vo svojom prehliadači nastaviť, aby sa cookies neukladali, alebo dopredu vyžadovať povolenie o ich prijatí. Cookies sú informácie, ktoré web dočasne uloží v pamäti („cookies relácie”) alebo uloží na pevný disk („trvalé cookies”). Cookies neslúži na otváranie programov alebo ukladanie vírusov do počítača Používateľa. Hlavným účelom cookies je vytvoriť pre Používateľa špeciálnu ponuku na mieru, a to, aby používanie webu bolo čo najkomfortnejšie. Cookies používa Prevádzkovateľ aj vtedy, keď Používateľ prichádza na službu cez externé reklamy. Trvalé cookies môže používať Prevádzkovateľ na ukladanie individuálnych užívateľských nastavení, čo umožňuje personalizáciu a aj vylepšenie funkcionality služby. Služba je prepojená s webovými stránkami Prevádzkovateľa. Za cookies, ktoré aplikujú iné spoločnosti, Prevádzkovateľ nezodpovedá. Reklamy Prevádzkovateľa zobrazujú aj odkazy externých serverov ako napríklad Etarget. Externé servery používajú cookies uložené v počítači Používateľa, cez ktoré navštevuje webové stránky Prevádzkovateľa, vďaka ktorým môže zobrazovať relevantné reklamy Používateľom.

Cez stránku http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp môže Používateľ kedykoľvek odmietnuť/zablokovať ukladanie cookies externých prevádzkovateľov.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že údaje o Používateľoch uchová a použije v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov, Zásadami ochrany osobných údajov  a údaje neposkytne tretej strane.

 

4. Zapojenie inzerenta


Inzerent, ktorý má záujem o zapojenie do zlavy.sme.sk, resp. Dealstream.sk, musí:
4.a) spĺňať podmienky zapojenia zverejnené tu: http://zlavy.sme.sk/pre-partnerov/
4.b) požiadať o zapojenie písomnou formou a to buď e-mailom, faxom alebo poštou
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezapojiť Inzerenta do agregátora zlavy.sme.sk, resp. Dealstream.sk, a to bez udania dôvodu, alebo prerušiť spoluprácu s Inzerentom na základe podmienok spomenutých v odstavci 8.b.

 

5. Platená inzercia - topovanie ponúk


Topovanie je doplnková služba pre Inzerentov, umožňujúca zvýraznenie ponúk Inzerentov, resp. ich umiestnenie na vyhradených pozíciách na agregátoroch zliav, príp. ich reklamných aktivitách (bannerové plochy, PPC reklama a pod.), zapojených do Dealstream.sk.
Podmienkou topovania ponúk je pozitívny aktuálny zostatok kreditov na účte Inzerenta v systéme Dealstream.sk. Kredity je možné objednať prostredníctvom písomnej objednávky zaslanej na info@zlavy.sme.sk.

 

6. Platobné podmienky


Prevádzkovateľ na základe objednávky kreditov zo strany Inzerenta vystavuje zálohovú faktúru. Po pripísaní úhrady na bankový účet Prevádzkovateľa tento pridelí Inzerentovi zodpovedajúcu sumu kreditov v systéme Dealstream. Daňový doklad je Inzerentovi vygenerovaný a odoslaný okamžite po pripísaní platby na účet Prevádzkovateľa. Inzerent sa uhradením zálohovej faktúry zaväzuje k vyčerpaniu pridelenej sumy kreditov do 12 mesiacov. V prípade nevyčerpania zostatku kreditov do stanovenej lehoty, má Prevádzkovateľ právo zostatok kreditov nechať prepadnúť vo svoj prospech.

 

7. Uzatvorenie zmluvy


Doručením zálohovej faktúry zo strany Prevádzkovateľa, a uhradením čiastky zo strany Inzerenta, je uzatvorená zmluva o predaji inzercie v systéme Dealstream.sk. Prevádzkovateľ sa takouto zmluvou zaväzuje poskytovať za podmienok uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach inzertné služby, vrátane poskytnutia priestoru pre zobrazenie inzercie Inzerenta.

 

8. Ukončenie spolupráce


8.a) Prevádzkovateľ aj Inzerent je oprávnený okamžite ukončiť spoluprácu na základe vlastného rozhodnutia v prípade akéhokoľvek podozrenia na používanie nekalých praktík, poškodzovania dobrého mena, ohrozenia používateľov, nedodržania základných podmienok spolupráce (bod 4.) a iných dôvodov, a to bez súhlasu a aj bez predchádzajúceho oznámenia, a bez výpovednej lehoty.

8.b)V prípade ukončenia spolupráce (ponuky Inzerenta nie sú v systéme Dealstream dostupné viac ako 7 po sebe nasledujúcich dní) zo strany Inzerenta, alebo v prípade nedodržania základných podmienok stanovených na http://zlavy.sme.sk/pre-partnerov, si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo na storno poplatok vo výške 100% z aktuálneho zostatku kreditov v systéme Dealstream.sk, t.j. suma zaplatená za tieto kredity sa Inzerentovi nevracia a prepadá v prospech Prevádzkovateľa ako storno poplatok. 100%-né storno sa vzťahuje aj na prípad, kedy Inzerenta odpojí zo systému Dealstream.sk a ukončí spoluprácu Prevádzkovateľ, a to na základe vážneho ohrozenia Používateľov či Poskytovateľov nekvalitným, nezodpovedným alebo zámerným zlým prístupom zo strany Inzerenta.

 

9. Vymedzenie zodpovednosti


Prevádzkovateľ nezodpovedá za poskytovanie služieb a tovarov.
Uzatvorením nákupu na zľavovom portáli vzniká zmluvný vzťah medzi Používateľom a Poskytovateľom služby alebo tovaru, a preto je v prípade reklamácií, vymáhania či vyrovnania škôd spôsobených priamym alebo nepriamym používaním systémov Prevádzkovateľa, potrebné obrátiť sa priamo na Poskytovateľa služby alebo Inzerenta.

Pokiaľ nie je v týchto Všeobecných obchodných podmienkach Petit Press a.s. v oblasti inzercie na agregátoroch Dealstream.sk stanovené inak, platia Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Petit Press a.s.: http://www.petitpress.sk/subory/File/inzercia/VOP_slov.2010.pdf

 

10. Záverečné ustanovenia


Petit Press a.s. si vyhradzuje právo zmeny týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 

Zásady ochrany osobných údajov

 

https://www.sme.sk/dok/20455056/zasady-nakladania-s-osobnymi-udajmi-uzivatelov

Prinášame hromadné zľavy z týchto miest

Prečo nakupovať cez zlavy.sme.sk?

Agregátor zliav zlavy.sme.sk zhromažďuje všetky zľavy.
Sme jednotka na trhu Od roku 2011 sme sprostredkovali viac ako 600 000 nákupov
Zákaznícka podpora Sme tu pre Vás každý pracovný deň od 9:00 do 16:00
Šetríme Váš čas Na jednom mieste ponuky zo 40 najväčších zľavových portálov
Súčasť skupiny SME Značka SME je zárukou spoľahlivého a silného partnera

Zlavy.sme.sk je najväčší agregátor zliav

Agregátor zliav zlavy.sme.sk zhromažďuje všetky zľavy z niekoľkých desiatok zľavových portálov, vrátane ZlavaDna.sk, Boomer.sk, Travelking.sk, ZaMenej.sk, Morezliav.sk, Cnd.sk, Zlavodom.sk a ďalších. Nemusíte tak prechádzať zľavy a akcie na jednotlivých zľavových portáloch. U nás všetky zľavy a akcie nájdete na jednom mieste, rozdelené prehľadne na Pobyty, Krása, Tovar a ďalšie kategórie, či podkategórie zliav.

Kontakty | Spolupráca | Ako to funguje? | Osobné údaje | FAQ | VOP | Zľavové portály | Odvolanie súhlasov