leto

Ochrana osobných údajov

Všetky údaje, poskytnuté používateľom služby zlavy.sme.sk, ktoré prevádzkovateľ služby zlavy.sme.sk bude využívať zásadne za účelom odosielania zliav na e-mail používateľov a na ďalšie marketingové účely, podliehajú ochrane súkromia. Používaním zlavy.sme.sk Používateľ súhlasí so zhromažďovaním a používaním týchto informácií výlučne na účely používania služby zlavy.sme.sk alebo prevádzkovateľa Petit Press, a.s..

Zoznam spracúvaných údajov o Používateľoch je nasledovný: e-mailová adresa, meno, priezvisko, lokalita, pohlavie, dátum narodenia.

Osobné údaje zbiera prevádzkovateľ služby zlavy.sme.sk, spoločnosť Petit Press, a.s.


Na stránke zlavy.sme.sk sú zaznamenávané údaje, tzv. cookies, podľa ktorých reklamní partneri zisťujú, o aké informácie a produkty má Používateľ záujem. Prevádzkovateľ štandardne ukladá IP adresy prístupového počítača, ktoré sú využívané na štatistické účely bez akéhokoľvek vzťahu ku konkrétnej osobe. Pri návšteve služby zlavy.sme.sk uloží príslušný internetový prehliadač protokolovacie súbory tzv. cookies. Používateľ môže vo svojom prehliadači nastaviť, aby sa cookies neukladali, alebo dopredu vyžadovať povolenie o ich prijatí. Cookies sú informácie, ktoré web dočasne uloží v pamäti („cookies relácie”) alebo uloží na pevný disk („trvalé cookies”). Cookies neslúži na otváranie programov alebo ukladanie vírusov do počítača Používateľa. Hlavným účelom cookies je vytvoriť pre Používateľa špeciálnu ponuku na mieru, a to, aby používanie webu bolo čo najkomfortnejšie. Cookies používa Prevádzkovateľ aj vtedy, keď Používateľ prichádza na službu cez externé reklamy. Trvalé cookies môže používať Prevádzkovateľ na ukladanie individuálnych užívateľských nastavení, čo umožňuje personalizáciu a aj vylepšenie funkcionality služby. Služba je prepojená s webovými stránkami Prevádzkovateľa. Za cookies, ktoré aplikujú iné spoločnosti, Prevádzkovateľ nezodpovedá. Reklamy Prevádzkovateľa zobrazujú aj odkazy externých serverov ako napríklad Etarget. Externé servery používajú cookies uložené v počítači Používateľa, cez ktoré navštevuje webové stránky Prevádzkovateľa, vďaka ktorým môže zobrazovať relevantné reklamy Používateľom.

Cez stránku http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp môže Používateľ kedykoľvek odmietnuť/zablokovať ukladanie cookies externých prevádzkovateľov.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že údaje o Používateľoch uchová a použije v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov, Zásadami ochrany osobných údajov  a údaje neposkytne tretej strane.

V prípade, ak Používateľ stránky nemá záujem naďalej využívať službu zlavy.sme.sk a súčasne nemá záujem odoberať newsletter na svoju emailovú adresu, má právo kedykoľvek sa odhlásiť tu, alebo zrušiť súhlas so spracovaním osobných údajom písomnou formou na info@zlavy.sme.sk.